Programma

Tryater makket teater yn Fryslân foar folwoeksenen, jeugd en jongeren. Taal is dêrby in wichtige spiler. It publyk is breed gearstald en dat jout romte foar moeting en petear. Om elkenien te berikken yn syn of har ynteresses ha wy ús profyl opdield yn trije profilen: Tryater (oanbod foar folwoeksenen), Tryater Jong (oanbod foar jeugd en jongeren) en Tryater Satellyt (teaterinisjativen dy’t Tryater stipet).

2017

apr

20 apr

TRY THIS 7.0

april

Een wereldreis in je eigen stad - A journey of a thousand miles, begins with a single step. (Confusius)
apr

Fabelkrêft (6+)

maart o/m april

Fabelkrêft goes international

maa

maa

Theater Na de Dam (teatrale lêzing)

maaie

Tryater hâldt teatrale lêzing nei de deadebetinking op 4 maaie
maa

Wa oerlibbet de Skries?

maaie o/m juny

In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

jun

07 jun

Wa oerlibbet de Skries?

maaie o/m juny

In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

okt

okt

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling
05 06 11 12 13 18 19 20 21 25 26 27 28 okt

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…

nov

nov

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling
02 03 04 09 10 11 12 16 17 18 23 24 25 29 30 nov

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…

des

des

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling
01 02 07 08 09 14 15 16 des

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…