freed 17 maart 2017 – sneon 15 april 2017

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje (4+)

In knisterjende natueropera oer plastic

moandei 23 jannewaris 2017

Mama Gazoline (8+)

De dwylsinnige achtbaanrit fan in jonge en syn mem

Nijs

Tryater by iepening Kulturele Haadstêd Aarhus 2017

In Fryske delegaasje fan Ljouwert-Fryslân 2018 wie by de iepening fan Kulturele Haadstêd Aarhus 2017 yn Denemarken. Tryater fersoarget oar jier de iepening fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018. Ut de Leeuwarder...

Subsydzjeregeling iepen programma Lân fan Taal

Lân fan Taal, in programma fan LF2018, wol de rykdom oan taal en meartaligens fan ús provinsje diele mei Fryslân en de wrâld. Tryater is partner fan Lân fan Taal....

Oare foarstellingen

Work work work work work