Tryater

2017

maa

maa

Theater Na de Dam (teatrale lêzing)

maaie

Tryater hâldt teatrale lêzing nei de deadebetinking op 4 maaie
maa

Wa oerlibbet de Skries?

maaie o/m juny

In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

jun

07 jun

Wa oerlibbet de Skries?

maaie o/m juny

In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

okt

05 06 11 12 13 21 28 okt

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…

nov

30 nov

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…

des

01 02 14 16 des

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach…